Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2014

ladyoffire91
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.Już z tego jednego powodu istoty ludzkie powinny stać jedna przed drugą z takim szacunkiem, z taką rozwagą, z taką miłością, jak byśmy stali przed wejściem do piekła.
— Franz Kafka w listach do Oskara Pollaka
ladyoffire91
ladyoffire91
ladyoffire91
ladyoffire91
“ Chodzę po mieszkaniu i bluzgam sam do siebie. 
Kurwa. Idź w pizdu.
Kurwa. ”
— Piotr Czerwiński "Pokalanie
ladyoffire91
ladyoffire91
Wiesz... gdy się jest bardzo smutnym, lubi się zachody słońca... 
— Antoine de Saint-Exupéry – Mały Książę
2310 98c6

sad-plath:

Check out this mix on @8tracks: empty/frantic by e-lysium.

ladyoffire91
Więc bądź i przyjdź i pozwól na to bym mógł z tobą być 
— Myslovitz
ladyoffire91
Tak naprawdę sam nie wiem, czego chcę. Ale mam nadzieję, że będę wiedział, kiedy to zobaczę
— J.A. Redmerski -Na krawędzi nigdy
ladyoffire91
Znam ludzi, którym w sercach zgasło,
lecz mówią:ciepło nam i jasno,
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy
by smutku nikt nie zauważył.
— Wisława Szymborska
ladyoffire91
ladyoffire91
Przy­jaźń nie potępia w chwi­lach trud­nych, nie od­po­wiada zim­nym ro­zumo­waniem: gdy­byś postąpił w ten czy tam­ten sposób... Ot­wiera sze­roko ra­miona i mówi: nie pragnę wie­dzieć, nie oce­niam, tu­taj jest ser­ce, gdzie możesz spocząć.
ladyoffire91
2222 272c 500
Reposted fromenv env viagjfegjoeijge gjfegjoeijge

March 30 2014

ladyoffire91
8917 78d6
ladyoffire91
3605 aa2f
The Cycle of Creativity
Reposted fromhowiestample howiestample viaxannabelle xannabelle
ladyoffire91
Tumblr
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
ladyoffire91
Najlepsze wyjście, to wyjście na piwo.
— fb.
Reposted fromcefuj cefuj viaxannabelle xannabelle
ladyoffire91
6535 6f17
minimalnie
Reposted fromwiemnajlepiej wiemnajlepiej viaxannabelle xannabelle
1110 f9fd
Reposted frombubula bubula vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl